රට යන්න කැමැති රාජ්‍ය සේවකයන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට තොරතුරු දෙන්න

විදේශ රැකියා අපේක්ෂිත රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත දෙන්නැයි කම්කරු සහ විදේශ රැකියා ඇමැති මනූෂ නානායක්කාර මහතා රාජ්‍ය සේවකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යෑමේ අපේක්ෂාවෙන් පසු වන රාජ්‍ය සේවකයන්ට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිවීමට අවස්ථාව දී ඇති බවත්, කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවියට පිවිස තමන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට හැකි බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

රටට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ගෙන්වා ගැනීම සඳහා වන කඩිනම් වැඩසහනක්, කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීමෙන් ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවකයන්ට විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමට අවස්ථාව දීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවද රාජ්‍ය සේවකයාගේ විශ්‍රාම වැටුපට සහ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට බාධාවක් ඇති නොවන ආකාරයට විදේශ ගතවීමේ අවස්ථාව දීමට අවශ්‍ය චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමට මැදිහත්වෙමින්, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට තමන් අපේක්ෂා කරන බවද සඳහන් කරයි.

රාජ්‍ය සේවකයන් විදේශගත කිරීමේ දී, ඔවුන්ට අවශ්‍ය රැකියා අවස්ථාවන් සොයා ගැනීමේ දී විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් පැවරෙන බවද, විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන හිමිකරුවන් සමඟ ඊයේ (06) පැවැති සාකච්ඡාවක දී ඇමැතිවරයා කීවේය.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!