රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව කපමින් චක්‍රලේඛයක්

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මාසිකව දෙන විශේෂ ඉන්ධන දීමනා සම්පූර්ණයෙන් නවතා දැමීමට අදාළ චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඊයේ (08) නිකුත් කර  තිබේ.

ඒ අනුව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු ඉහළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මාසිකව හිමි ඉන්ධන ලීටර 225ට අමතරව විශේෂ රාජකාරි සඳහා ගෙවනු ලබන විශේෂ ඉන්ධන දීමනා මේ අනුව නවතා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා මාධ්‍ය වෙත පැවසීය.

ඊයේ (08) පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී ගනු ලැබී තීරණයකට අනුව මේ පියවර ගත් බව හෙතෙම කීවේය.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!