මෙවර සා.පෙළ විභාගයට පෙනි සිටි සිසුන්ට දැනුම්දීමක්

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනි සිටි සිසුන් වෙනුවෙන් සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි මාර්ගගත ක්‍රමයට (online)  දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශ වැඩසටහන් සංවිධාන කෙරේ. 

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත. 

මේ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හෝ www.dome.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!