පෙර පාසල් පැමිණීමේ පැහැදිලි අඩුවීමක්

පෙර පාසල් දරුවන් පෙර පාසල් පැමිණීමේ පැහැදිලි අඩුවීමක් දක්නට ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පෙර පාසල් ගුරු සංගමයේ සභාපති අසංක ශ්‍රීනාත් පවසනවා. දරුවන් පෙර පාසල් පැමිණීම පහත වැටීමට හේතුව ගාස්තු ගෙවීමට නොහැකි වීම බවයි ඔහු පවසා තිබෙනවා.

බොහෝ දෙමව්පියන්ට ඔවුන්ගේ ආදායම් මාර්ග අහිමි වීම නිසා හෝ වියදම් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් මේ තත්ත්වය උදා වී තිබෙන බවයි ඔහු කියන්නේ. මේ තත්ත්වය වැඩිපුරම දක්නට ලැබෙන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල බවද පෙර පාසල් ගුරු සංගමයේ සභාපතිවරයා කියනවා.

පෙර පාසල් යා යුතු වයසේ දරුවන් පෙර පාසල් සදහා ඇතුළත්වන නමුත් මාස දෙක තුනකට පසුව ඔවුන් පැමිණීම නවතා දමන බවත් පෙනී යන්නේ යැයි ඔහු සඳහන් කරනවා.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!